Mittetulundusühing Pro Familia

2018 - Hasartmängumaksu Nõukogu, "Väikelapse vaimne tervis - perede nõustamine, spetsialistide võrgustiku arendamine, koolitusprogramm  ja supervisioon."

2017 - Hasartmängumaksu Nõukogu, "Laste ja perede vaimne tervis - perede nõustamine, koolitus ja supervisioon spetsialistidele, hoiakute kujundamine ühiskonnas."

2016 - Hasartmängumaksu Nõukogu, "Laste ja perede vaimse tervise toetamise süsteemne arendamine: koolitus ja supervisioon spetsialistidele, töö peredega, hoiakute kujundamine ühiskonnas."

2015 - Hasartmängumaksu Nõukogu, "Laste ja perede vaimse tervise toetamise ning varase sekkumise alased koolitused ja supervisioon lastega töötavate spetsialistide kompetentsi tõstmiseks. Väikelaste ja perede vaimset tervist toetav rühmateraapia."

2015 - Tervise Arengu Instituut, "Mõõtevahendi Parenting Scale kohandamine inglise keelest eesti ja vene keelde."

2014 - Hasartmängumaksu Nõukogu, "Pikaajaline koolitus sotsiaaltöötajatele ja sotsiaalteenuse osutajatele - väikelastega perede vaimse tervise probleemide ennetamine ja varane sekkumine." I ja II etapp.

2014 - Hasartmängumaksu Nõukogu, "Väikelaste vaimne tervis ja väikelastega perede vanemluse toetamine."

2013 - Hasartmängumaksu Nõukogu, "Väikelaste vaimne tervis ja väikelastega perede vanemluse toetamine - pikaajaline täiendõpe lastega töötavatele spetsialistidele." II ja III etapp.

2013 - Sotsiaalministeerium, "Sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatele suunatud vanemlike oskuste hindamisvahendi analüüs."

2012 - Hasartmängumaksu Nõukogu, "Väikelaste vaimne tervis ja väikelastega perede vanemluse toetamine- pikaajaline täiendõpe lastega töötavatele spetsialistidele." I etapp