Mittetulundusühing Pro Familia

Mittetulundusühing Pro Familia on asutatud 2012 aastal. Ühingu tegevuse eesmärgiks on arendada laste ja perede psühholoogilise toetamise süsteemi üksikisiku, organisatsiooni ja ühiskonna tasandil, mille saavutamiseks teostab ühing muuhulgas järgmisi tegevusi:

  • korraldab koolitusi ja üritusi laste ning perede psühholoogilise toetamise teemadel;
  • arendab kiindumussuhte hindamise, kiindumussuhte häirete varase märkamise ja kiindumussuhte psühhoterapeutilise ravi süsteemi;
  • arendab laste psühholoogilise arengu häirete varase märkamise ja sekkumise süsteemset käsitlemist;
  • pakub supervisiooni spetsialistidele, kes puutuvad oma töös kokku laste ja peredega;
  • kirjastab teemakohaseid trükiseid;
  • teeb koostööd riigi- ja omavalitsusasutuste ning vabaühendustega